/19
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Hồng Hoang: Mắng người liền trở nên mạnh!】【 Phi lô 2020 năm nóng nhất Hồng Hoang!】 mười hai Tổ Vu: Đường đường Bàn Cổ tinh huyết, như thế nào dựng dục ra như thế một cái kỳ hoa? Sở Hiên: Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp.

Lão tử: Đạo hữu, mắng người về mắng người, có thể hay không đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp còn cho lão đạo? Sở Hiên: Ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn nó đáp ứng không? Xuyên qua Hồng Hoang, trở thành một tên nho nhỏ vu binh, phát động 《 Mắng người hệ thống 》, hắc...

Truyện ngẫu nhiên