Xuyên qua trở thành một cái thanh xà.Tô thanh không tính toán hóa rồng, nàng biết Long tộc ở thần thoại bên trong đệ đệ địa vị, con khỉ dám khi dễ, Na Tra dám khi dễ, gan rồng tủy phượng đều là một đạo danh đồ ăn.Cho nên nàng chỉ nghĩ phải làm cái đại yêu, làm liễu tiên, cưới cái bạch nương tử, che chở một phương bá tánh, quá điểm thanh nhàn nhật tử.Thực may mắn chính là, phía trước nàng đều làm được.Nhưng ngàn năm sau, có cái kêu Huyền Trang thiếu nữ một quyền làm nát nàng sơn môn, hỏi nàng muốn hay không đi lấy kinh nghiệm.Sau lại, lại có cái cả ngày kêu đại uy thiên long trung nhị bệnh cả ngày tới quấy rầy các nàng.Đến, muốn quá cái thanh nhàn nhật tử, như thế nào liền như thế nào khó đâu?

Truyện ngẫu nhiên