/6

Phong Thần kiếp trước. Đế Tân bị một cái từ tên người xuyên việt oán niệm loại phụ thân, muốn đoạt xá hắn.

Kết quả lại bị hắn người khoác Đại Thương quốc vận xông hồn phi phách tán. . Sau đó, Đế Tân không chỉ có có được người "xuyên việt" này tất cả trí nhớ, còn thu hoạch được một cái gọi là kim thủ chỉ năng lực.

Mà tại cái này oán niệm loại trong trí nhớ, lại có một bộ ghi lại hắn vận mệnh bi thảm cố sự. Tên là: Phong Thần Diễn Nghĩa! ! ... Biết được tương lai vận mệnh về sau, Đế Tân bắt đầu chăm lo quản lý, đối kháng thiên mệnh.

Hắn từ người xuyên việt trong trí nhớ, lĩnh hội một môn lại một môn có thể dẫn đầu nhân tộc tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng phát minh.

Càng là lợi dụng kim thủ chỉ, đem Đại Thương chế tạo thành vô thượng vận triều.

Truyện ngẫu nhiên