/11

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Phong thành 1 cái nhỏ tiểu huyện lệnh. . . Nương tựa theo trong đầu tri thức cùng vô địch hệ thống, túy ngọa mỹ nhân đùi, tỉnh chưởng quyền thiên hạ!


" Huyện Thái Gia, công chúa điện hạ muốn chiêu ngài vì Phò Mã?"


" Huyện Thái Gia, nước láng giềng nữ vương coi trọng ngài, muốn đem thiên hạ cũng đưa cho ngài!"


Tần Phong: ". . ."


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nhất Phẩm Huyện Lệnh : Bắt Đầu Từ Vô Địch Bắt Đầu !

Truyện ngẫu nhiên