/10

Lại danh, ta ký chủ vì sao không chịu tiến tới! 884 là một vị tân xuất xưởng tử ngược tra hệ thống, ở nó tương lai quy hoạch, nó ký chủ hẳn là một vị thông minh kiên cường nỗ lực thả tiến tới người, đương nhiên, nếu có thể, nó hy vọng nó ký chủ cầm kỳ thư họa mười tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, tốt nhất là cái ôn nhu mỹ nhân.Mai Tường Hoa uổng có một trương mỹ nhân mặt cùng dịu dàng khí chất, nhưng là thực tế tính cách cùng bề ngoài quăng tám sào cũng không tới quan hệ. Ngày thường thích nhất sự tình chính là sờ cá! Ghét nhất sự tình chính là chuyện phiền toái.Nhân sinh danh ngôn: Đạt tiêu chuẩn liền hảo, không sai biệt lắm là được.

Truyện ngẫu nhiên