/4
Tận thế còn chưa mở ra, hệ thống lại sớm giáng lâm.
Thế là Trần Mặc sinh hoạt hàng ngày họa phong đột nhiên liền thay đổi.
Ăn cơm lột chó đều có thể thu hoạch được ban thưởng, cùng mỹ nữ hài hòa giao lưu tức thì bị xem như cùng cửu giai Thi Vương đại chiến!
【 Kiểm tra đo lường đến túc chủ thần dũng không gì sánh được đem cửu giai Thi Vương chiến đến thoát lực, bởi vì mục tiêu cấp bậc quá cao, kí chủ vượt cấp đối địch dù chưa hoàn thành đánh g·iết, cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng. Do đó ban thưởng kí chủ sinh tồn điểm tích lũy 5000 điểm, A cấp gói quà một cái. 】
Mới vừa cùng học muội đại chiến kết thúc Trần Mặc nhìn trước mắt hơi mờ phù cửa sổ cùng người bên cạnh súc vô hại học muội, trên mặt không khỏi hiển hiện một trận vẻ quái dị.
【 Kiểm tra đo lường đến kí chủ thuần phục ngũ giai biến dị thi chó, bởi vì mục tiêu cấp bậc quá cao, kí chủ vượt cấp thu phục dị thú, mị lực vô song. Do đó ban thưởng kí chủ sinh tồn điểm tích lũy 2000 điểm, B cấp gói quà một cái, mị lực +50! 】
Dựa vào đồ ăn vặt hàng phục một con sói chó Trần Mặc nghe bên tai nhắc nhở, chỉ cảm thấy tương đương cmn.
Tại bình thường thế đạo sinh hoạt Trần Mặc, tại hệ thống trong mắt sinh hoạt khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái.
Cái này dẫn đến Trần Mặc giơ tay nhấc chân đều có thể phát động các loại ban thưởng, các loại thật tận thế giáng lâm, Trần Mặc đã ban thưởng xoát đến cháy tài khoản, chiến lực siêu thần !

Truyện ngẫu nhiên