Bạn đang đọc truyện Hậu Duệ Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong. Gia tộc họ Diệp ở thành Hoang Cổ.


"Ta nhất quyết không đồng ý!"


Trong đại điện gia tộc họ Diệp, gia chủ gia tộc họ Diệp là Diệp Tiêu tức giận nhìn thanh niên trước mặt: "Ngươi muốn từ bỏ vị trí thế tử sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên từ bỏ ý định này đi!"


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Bắt Cóc hay Đệ Nhất Kiếm Thần của cùng tác giả.

Truyện ngẫu nhiên