/19

Lão Tô gia rốt cuộc sinh khuê nữ.Vì thế, nghèo đến không xu dính túi nhật tử, phát hỏa!“Cha, ta ở trên núi đào một rổ đại bạch củ cải.”Nãi thanh nãi khí tiểu cô nương, đem trong tay tiểu rổ đưa tới tô lão nhân trước mặt.Tô lão nhân: “……”Đầu “Ong” một tiếng.Nhiều như vậy dã sơn tham, đến bán nhiều ít bạc?“Cha, ta còn hái một rổ nấm.”Tô lão nhân: “……”Thân mình quơ quơ.Nhiều như vậy linh chi, có thể trí nhiều ít tòa nhà lớn?“Cha, ta……”“Khuê nữ nha, ngươi làm

Truyện ngẫu nhiên