/10

list nhạc :
https://youtube.com/playlist?list=PLQhaQErbDE3plgvsppW3viEjNuvDkGphE&si=lb3mYJNaOLygo3zc

Xuyên việt đến một cái 15 tuổi tựu xuất đạo hết thời thần tượng trên người, còn là một học sinh cấp 3.

Vô lương người đại diện buộc hắn lui vòng, không có công việc cũng chưa có thu nhập.

Sau khi chuyển kiếp việc cần kíp trước mắt lại là trước nuôi chính mình.

Cũng không có hệ thống cũng không có kim thủ chỉ hắn, dựa vào chính mình về điểm kia trí nhớ, thế nào đi sao chép kỳ tích?

Không việc gì, dầu gì cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu quá 985 người.

Thời đại mới, thế giới mới, phấn đấu, từ hết thời thần tượng bắt đầu.

Truyện ngẫu nhiên