✨nineteen✨[Choi Soobin]


🐰: Nào, mới bước chân vào nhà đã khóc thế kiaa 
Y/n : Anh đừng có trêu em nữa màa
🐰: Ai dám bắt nạt em hả ?
Y/n : Hôm nay em đi thi 
Y/n : Khổ nỗi em học mà nó không trúng tủ ┗( T﹏T )┛
🐰: À anh hiểu rồi 
🐰: Sao em không nói là thi tạch đi cho nhanh lại còn vậy nữa
Y/n : Bộ em thi tạch anh vui lắm à ??
🐰: Anh đùa thôi
🐰: Thi tạch cũng không sao, về đây anh nuôi em