/23
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Mỗi 168 giờ thu được một cái dị năng 】 học sinh cấp ba Tần Phong, tại trên lớp học ngủ bị lão sư đánh thức sau đó, trong óc của hắn mỗi qua 168 giờ, liền sẽ vang lên một câu nói như vậy!

“Đinh!168 giờ đã đến, chúc mừng ngươi thu được dị năng: Thấu thị chi nhãn!” “Đinh!168 giờ đã đến, chúc mừng ngươi thu được dị năng: Hô phong hoán vũ!” “Đinh!168 giờ đã đến, chúc mừng ngươi thu được dị năng: Thuấn gian di động!” “Đinh...

Truyện ngẫu nhiên