Diệp vô ưu là một kẻ nhu nhược bất lực 


Gia tộc vì muốn mối quan hệ với tần gia mà đem hắn ở rể..từ khi hắn ở rể chịu mọi loại sỉ nhục..


Đều lên trên đầu hắn vô dụng nói hắn không giống nam nhân chịu đụng cho đến khi hệ thống buông xuống .. nam nhân thôi miên hệ thống..khởi động.


Từ đó nhân sinh của diệp vô ưu càng ngày càng đặc sắc làm loạn cả gia tộc nhạc mẫu yêu thương.. tần như ý nói gì nghe nấy..


Đời này ta sẽ cho các người biết thế nào là nam nhân...


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nam nhân thôi miên hệ thống!

Truyện ngẫu nhiên