/3
【 Phi lô tiểu thuyết Internet tiểu thuyết nguyên sang: Thi đại học kết thúc, ta trở thành một cái lính đánh thuê 】2020 năm thi đại học sau khi kết thúc, Lâm Phàm cùng đồng học đi Châu Phi du lịch.

Rất không may, bọn hắn bị nơi đó phần tử vũ trang bắt cóc, trở thành con tin!

Lâm Phàm đã thức tỉnh dong binh hệ thống, mở ra ở nước ngoài lính đánh thuê kiếp sống.

Từ đây, Châu Phi đại lục nhiều một cái danh hiệu vì “U linh ” Dong binh cường giả.

Nam Phi EO tư doanh vũ trang công ty: “U linh, lương một năm 100 vạn USD, công ty của chúng ta cần...

Truyện ngẫu nhiên