Edit + Beta: Tuyết
Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp văn cổ đại, BE
Tựa truyện: Đào Hoa Khai | Hoa đào khoe sắc

Cát vàng

Chôn vùi oán hận nơi đây

Hồi ức hòa vào hư không

Lại muốn lưu một nỗi lòng

Chỉ vì

Hoa đào hàng năm

Tựa ráng chiều đỏ rực

Đẫm trên mái tóc người

Bóng đổ dài đơn độc

Lòng trông ngóng khôn nguôi

Tìm kiếm đào nguyên trên thế gian

Nhưng, có lời thề nào cứu người

Lại, có ai cứu được người

Giang hồ mưa gió khó lường

Tháng ba hoa nở

Chớ hoài đau lòng

Mây trời giá lạnh

Vạn vật thành không

Mưa bụi tháng ba đoạn tơ hồng

Rơi vỡ trên sông, bập bềnh sóng nước

Ai nơi sơn cốc biến ảo khôn lường

Vui cười tan trong tiếng gió

Hồi ức hòa vào hư không

Hoa đào

Hàng năm, nở lại tàn

Hàng năm

Hàng năm

Chờ người

– Thục Quân Tà –

Truyện ngẫu nhiên