/22
Vạn năm trước, một đời thiên kiêu Lâm Hạo đột nhiên xuất hiện, trăm năm tu hành, đăng lâm thần đạo!

Lại bị tình cảm chân thành người tiết lộ người nghi ngờ nghịch thiên kiếm điển chi bí, Thần Giới bảy đại Thần Vương liên thủ, đứt đoạn thần đạo, một đời Kiếm Thần đẫm máu, truyền kỳ kết thúc.—— Chân Vũ giới, thanh Vân Thành, một đời Kiếm Thần trùng sinh tại cùng tên thiếu niên Lâm Hạo trên thân.

Một thế này...

Truyện ngẫu nhiên