/4

Tiểu thuyết thanh xuyên tu tiên giới thiệu vắn tắt:Hiện đại hai bức nữ thanh niên bởi vì cứu người hi sinh, không nghĩ tới lại xuyên qua đến Thanh triều Khang Hi năm bên trong, thân là một người hiện đại trạch đấu cung đấu kỹ thuật là không, muốn làm sao tại cái này hố cha thế giới sinh tồn tiếp a! ! ! Bất quá còn tốt có một cái không gian tùy thân, còn có một cái tiện nghi sư phó dạy mình tu luyện, cái này khiến cái mạng nhỏ của mình có bảo hộ, bất quá cái này đột nhiên xuất hiện xuyên qua nữ muội muội là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này đột nhiên đến thông tri nói muốn tuyển tú là cái gì quỷ? Mẹ nó thế mà còn bị chọn trúng lưu lại, nghĩ mình cái này một cái cuộc sống rất tốt, mới không muốn đi cùng kia một đám nữ nhân đi tranh đâu, vẫn là bình tĩnh xây một chút tiên, nhìn xem hiện thực bản cung đấu đi.Truyện ngẫu nhiên