/16

【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Long châu: Thần cấp lựa chọn 】

( Sách mới: Long châu: Thần cấp rút thưởng )


Diệp Mục xuyên qua thế giới Dragon Ball trở thành một cái người Saiyan, tại bị Vegeta chờ người Saiyan khi dễ lúc, mở ra thần cấp lựa chọn hệ thống:


“Một: Bạo đánh một trận muốn khi dễ ngươi Vegeta, thu được trong truyền thuyết siêu Saiya huyết mạch.”


“Hai: Hành hung một trận muốn khi dễ ngươi Raditz, sức chiến đấu đề thăng 1 vạn điểm.”


“Ba: Rời đi Vegeta hành tinh, thu được tức giận chưởng khống.”


......


Nhìn xem từng bước một hướng tới mình Vegeta bọn người, Diệp Mục gầm thét lên: “Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, lão tử, toàn bộ muốn!”


Phi lô tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Truyện ngẫu nhiên