/10

Kiếp trước bị tra nam vô tình vứt bỏ, hắn ngày đại hôn, tân nương lại không phải nàng, nàng phẫn nộ tìm tới môn, chẳng những bị hắn đánh nát không gian vòng tay, còn bị hắn giơ kiếm thứ chết, nàng tâm đã vỡ.Kiếp này, người khác hồn phách thay thế nàng làm lại từ đầu, gì, mở mắt ra đã bị vô tình phụ thân bán cho tao lão nhân, lịch sử phảng phất tái diễn, nàng cho rằng đã không có không gian cái kia bàn tay vàng, ai ngờ nàng không ngờ lại vào chính mình không gian, từ nay về sau, làm làm ruộng, học học y, báo báo thù, tránh kiếm tiền, hết thảy đều thuận theo tự nhiên!Duy độc, trong không gian nhiều ra này chỉ nhan giá trị bạo biểu mỹ nam tử, chỉ có thể nhìn không thể ăn, nàng cào tường một vạn biến, cuối cùng quyết định muốn đem hắn phác gục, nề hà nam tiên quá cường đại, nàng trước sau phác không ngã, hảo, thả xem ta phóng đại chiêu!!

Truyện ngẫu nhiên