/17

Về nữ tổng tài thấu thị cao thủ:Thần Châu đứng đầu đặc chủng tổ chức chiến thần lão đại : Sở Giang trở về đô thị, vì một cái hôn ước, hắn tiến vào khuynh thành tập đoàn, từ đây bắt đầu rồi hắn vạn bụi hoa trung quá xuất sắc nhân sinh, vả mặt, trang bức, ái muội ùn ùn không dứt.Cuối cùng, Sở Giang đứng ở thế giới đỉnh, cười nhìn bầu trời hạ phong vân.......

Truyện ngẫu nhiên