/14
Khi xưa phong lưu hoàn khố, cuối cùng vì chính mình xông ra tai họa; Rừng minh, một người phong lưu lỗi lạc nhị đại hoàn khố tử đệ, gia cảnh tịch mịch, từ đám mây ngã vào đáy cốc, đồng thời, một lần ngẫu nhiên, một cái xinh đẹp nữ luật sư đứng ở trước mặt mình, cứ như vậy, hắn phát hiện mình vậy mà nhiều 7 cái em bé......

Truyện ngẫu nhiên