/18

Viễn cổ đan Đế hậu người, nghèo túng sau thức tỉnh tổ tiên truyền thừa,một sớm nuốt thiên nuốt mà nuốt thiên hạ, độc đoán muôn đời!

Truyện ngẫu nhiên