/4
Cố thanh xuyên qua đến thế giới Marvel, kích hoạt lên thứ nguyên con rối hệ thống, có thể thu được đến từ thế giới khác cường giả con rối.

Bắt đầu triệu hoán Kibutsuji Muzan cùng mười hai quỷ nguyệt.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu.

Ma nữ giáo, bành Grid gia tộc, Thập Nhận, Nazarick dưới mặt đất đại phần mộ, hiểu, Godzilla, quang chi quốc......

Không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới Marvel xuất hiện cái này đến cái khác hắc thủ sau màn thế lực.

Thế giới lấy điện ảnh là chủ, manga làm phụ.

Truyện ngẫu nhiên