/2
【 Cả bản miễn phí!】 Diệp Ly năm xuyên qua đến Đấu La Đại Lục Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bắt đầu thức tỉnh hệ thống!

Thu được khí Võ Hồn Phương Thiên Họa Kích, chân thực tổn thương đao đao bạo kích!

Thu được Thú Vũ Hồn Huyền Vũ Thần thú, phòng ngự vô địch!

Thu được tối cường hệ phụ trợ Võ Hồn Thái Văn Cơ, hiệu quả trị liệu nghịch thiên!......

Mà đánh bậy đánh bạ, Diệp Ly năm gặp mười vạn năm Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ.........PS: Sách mới lên đường, không đổi mới, sẽ thái giám, tác giả cũ, lão sáo lộ, nhân phẩm không có bảo đảm, đại gia yên tâm cất giữ ~

Truyện ngẫu nhiên