/4
Một tay nắm phán quyết chi kiếm, một tay nắm cực hàn chi băng

Tiếu ngạo Đấu La Đại Lục

Truyện ngẫu nhiên