/6
Trần Huyền xuyên qua Hồng Hoang, ngủ say vô số năm, bắt đầu đánh dấu Hồng Mông đại đạo tu vi cũng không tự hiểu.

Vô số sinh linh tụ ở bên cạnh hắn lĩnh hội đại đạo, tự xưng đệ tử.

Một lòng chỉ nghĩ cẩu trở về thế giới hiện đại Trần Huyền, lại bị xuống núi đệ tử bộc quang.

Sau đó, Hồng Hoang khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của hắn.

Thông thiên một kiếm phá phong thần: “Ta có thể kiếm trảm Ma Thần, nhưng suốt đời sở học, bất quá lão sư da lông thôi.” Hậu Thổ: “Lão sư phía dưới, Thánh Nhân cũng là sâu kiến.” Hồng Quân giận dữ: “Dao Trì, ngươi đi xem một chút Trần Huyền là thần thánh phương nào?” Mấy năm, Dao Trì trở về: “Đạo Tổ, ta đã bái nhập môn hạ của hắn!” Hồng Quân một ngụm lão huyết phun ra!

Bất ngờ!

Truyện ngẫu nhiên