/9
《 Vạn giới đánh người hệ thống 》 hắn xuyên thẳng qua vạn giới không gì làm không được, hắn ngang dọc đô thị cười nhìn thương sinh.

Đủ loại ban thưởng hồng bao nắm bắt tới tay chua, kỳ thực vô địch thật sự rất đơn giản.

“Nhắc nhở, thu được Dương Quá Tiểu Long Nữ đưa ra ban thưởng ” “Thu được Tề Thiên Đại Thánh đưa ra ban thưởng ” “Thu được mũ rơm Luffy đưa ra ban thưởng ” “Thu được đậu hũ Tây Thi đưa ra ban thưởng ” “Thu được người ngoài hành tinh......”

Truyện ngẫu nhiên