/7

Hệ thống: Đinh! Phát hiện phượng hoàng, đánh dấu thành công.Lâm Ngôn Sinh: Gì? Con gà này cư nhiên là phượng hoàng?Hệ thống: Đinh! Phát hiện Định Hải Thần Châu, thỉnh ký chủ tiến hành đánh dấu.Lâm Ngôn Sinh: Xác định này không phải ta kiếp trước ở Hoa Hạ chơi đạn châu?Hệ thống: Đinh! Phát hiện chân long trứng, ký chủ hay không tiến hành đánh dấu?Lâm Ngôn Sinh: Này rõ ràng là xà trứng đi…… Tính, đánh dấu thử xem xem, ngọa tào, cư nhiên thật sự ấp ra chân long!!!Tác giả: Tháng sáu châu viết 《 bắt đầu một con gà, vô địch dựa đánh dấu 》 vô pop-up miễn phí toàn văn đọc vì đăng lại tác phẩm, chương từ võng hữu tuyên bố.

Truyện ngẫu nhiên