---[ĐÃ EDIT NAME]---===============================Văn ánHiện đại trung y đường phong xuyên đến dị thế tiểu thanh sơn thôn, cưới phụ sao làm chủ vì chính mình xung hỉ ca nhi, bắt đầu rồi hắn sủng phu cả đời dị thế sinh hoạt……Ca nhi là ngoại lai hộ? Không quan hệ!Ca nhi tuổi so với hắn đại? Không quan hệ!Ca nhi lớn lên giống hán tử giống nhau cao lớn? Không quan hệ!Ca nhi……? Ngươi có phiền hay không! Không quan hệ! Không quan hệ! Ta liền thích, ta liền ái cái này ca nhi!Sủng văn một chọi một / bố y sinh hoạt / làm ruộng văn! ( làm ruộng văn! Sẽ không có nam chủ biến phượng hoàng tình tiết!! )Nam nam sinh con, chủ công văn! Niên hạ!Tuấn mỹ phúc hắc công vs hình nam thành thật chịu===============================Tag: Niên hạ Xuyên qua thời không Làm ruộng văn Ngọt vănVai chính: Đường phong, lâm vũ ┃ vai phụ: Một chúng thôn dân ┃ cái khác: Xuyên qua, nam nam sinh con, làm ruộng văn, sủng văn, chủ công văn, niên hạ

Truyện ngẫu nhiên