/5
【 Phi lô tiểu thuyết Internet tiểu thuyết nguyên sang: Luân Hồi thế giới: Ta có thể phục chế hết thảy 】 mạnh phàm xuyên qua , đây là một cái bị Luân Hồi không gian xâm lấn thế giới.

Tất cả nhân loại đều có thể đi trong thế giới luân hồi mạo hiểm, giành cơ duyên.

Mạnh phàm phát hiện, những thứ này Luân Hồi thế giới vậy mà đều là hắn kiếp trước quen thuộc đủ loại phim điện ảnh thế giới.

Hắn không chỉ có biết rõ kịch bản, còn kích hoạt lên siêu cấp phục chế hệ thống, có thể phục chế những cường giả kia tu vi võ công, pháp thuật dị năng, thậm chí ngay cả thiên phú, huyết mạch, căn cốt đều...

Truyện ngẫu nhiên