/4

Cao cấp trí năng sinh mệnh hệ thống thống 0000001 trở lại năm ngàn năm trước tinh tế mở rộng ra phát thời đại, trải qua gian khổ mới tìm được phù hợp nhất chữa khỏi điều kiện ký chủ. Người này quả nhiên phù hợp phụ thượng điều kiện1. Lười2. Phi thường lười3. Cũng đủ cùng với phi thường lười này nhân loại, quả thực quá hoàn mỹ!Vì càng tốt mà thỏa mãn ký chủ “Trị liệu” ý nguyện, hệ thống 0000001, cố ý chế định dưới chữa khỏi pháp tắc ——1. Tuyệt đối không cho ký chủ bất luận cái gì lười biếng cơ hội2. Phải cho ký chủ giáo huấn lười biếng là không bình thường khái niệm3. Lúc cần thiết có thể sử dụng bất luận cái gì đạo đức hoặc là yêu diễm đồ đê tiện cấp bậc thủ đoạn, chỉ vì thỏa mãn ký chủ trị liệu nguyện vọng!ps: Bổn văn tinh tế bối cảnh, đựng phản xuyên nguyên tố, vô cp.

Truyện ngẫu nhiên