/6
Chư thiên tăng phúc Chat group giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com Đường Tam: Cái gì? Mười vạn năm Hồn Cốt? Cái kia không có hứng thú!
Đường Tam: Cái gì ngươi muốn nhập giáo, tới, giữa chúng ta có thể thật tốt tâm sự.
................
Tiêu Viêm: Cái gì lão gia gia, cái gì luyện đan, cái gì Cổ Đế truyền thừa, toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi.
Tiêu Viêm: Ta, Tiêu Viêm!

Muốn trở thành Đấu Khí đại lục đệ nhất truyền giáo sĩ!
...............
Diệp Hắc tử: Ha ha, kéo người nhập giáo, thiên lôi đánh xuống!
Diệp Hắc tử: Emma, thật hương nha!
..............
Tiểu thạch đầu: Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, ngươi vào không nhập giáo!
An Lan: Ta An Lan dù là cần một tay nắm nguyên thủy Đế thành, đồng dạng vô địch........

Các loại, ta này liền vào nha!
............
Quyển sách vô địch văn, nhẹ nhõm hướng, trang bức văn.

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên