Thể loại: Ngắn, cổ trang, cung đình, giang hồ, anh em họ, ngược, 1×1, HE
Edit : Diệp Tử

Một người là thái tử một người là vương gia từ nhỏ đã bị gán ghép với nhau.

Triều đình có biến, Hoàng thượng liền để hai người ra ngoài lánh nạn

Vương gia nghĩ rằng triều đình và giang hồ không thể chung sống nên trong lúc hỗn loạn đã giả chết.

Nhưng chưa kịp thì Thái tử bị kẻ địch đánh lén đến bất tỉnh. Vương gia liền chạy đến và chăm sóc cho thái tử.

Truyện ngẫu nhiên