/18

Tần thiên một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình xuyên qua đến xa lạ trên địa cầu, thành bị hào môn vứt bỏ khí tử, bị chưa lập gia đình bạn gái đá hạ huyền nhai khổ bức.Bị người trào phúng, chịu người lường gạt.Bất quá, đây đều là tiểu nhi khoa.Ta, Tần thiên tới, nhìn xuống thiên hạ, khống chế càn khôn!Thế giới, nhân ta mà thay đổi!

Truyện ngẫu nhiên