/4

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Huyền Huyễn: Bắt Đầu Hiến Tế Trong Nhẫn Lão Gia Gia »

Mới xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, liền tao ngộ giới chỉ lão gia gia đoạt xá ? Trần Thiểu Hạo biểu thị có điểm bối rối.

Còn tốt giác tỉnh hiến tế hệ thống, bắt đầu hiến tế giới chỉ lão gia gia.

"Keng, hiến tế Đại Thánh tàn hồn, thu được vô thượng thể chất Vạn Pháp Đạo Thể."

"Keng, chúc mừng thu được vô thượng luyện thể pháp, Chân Ma Vạn Kiếp Bất Diệt Thể."

"Keng, chúc mừng kí chủ hiến tế Khí Vận Chi Tử, thu được chí bảo Hỗn Độn Chung."

Hiến tế chư thiên vạn giới, đúc thành vĩnh hằng Bất Diệt Chi Thân.

CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO.

Truyện ngẫu nhiên