/15
Thu được một cái siêu ra sức đánh dấu hệ thống, bắt đầu liền ban thưởng ngàn ức tiền mặt!

Lâm Phàm từ chuyển phát nhanh viên lắc mình biến hoá trở thành thần hào, mua công ty, mua hào trạch, mua đất da, mua hàng không mẫu hạm......

Một câu “Tiền không là vấn đề ” Đi thiên hạ!

“Đinh!

Đánh dấu thành công, thu được toàn cầu quý nhất đỉnh cấp siêu xe một chiếc!”

“Đinh!

Đánh dấu thành công, thu được đỉnh cấp âm nhạc thiên phú!”

“Đinh!

Đánh dấu thành công, thu được ngàn ức tập đoàn cổ phần!”

“Đinh!

Đánh dấu thành công, thu được một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nhà giàu nhất tỷ tỷ!”

Chỉ cần mỗi ngày kiên trì đánh dấu, đủ loại thần cấp ban thưởng, ùn ùn kéo đến!

Từ đây, một cái vũ trụ vô địch điếu tạc thiên chuyển phát nhanh viên sinh ra.

Truyện ngẫu nhiên