/15

Đến từ địa cầu thế giới Ngô lương, mang theo thần bí điếu trụy buông xuống đến thần võ đại lục, trở thành một cái rách nát gia tộc thiếu chủ, hơn nữa bản thân còn gặp tàn hại, đan điền bị phế, hắn đã đến có thể thay đổi này hết thảy sao? Thần bí điếu trụy lại là vật gì? Thả xem Ngô lương như thế nào nghịch chuyển càn khôn, đấu thiên chiến địa, thành tựu bất diệt Võ Đế tôn sư.

Truyện ngẫu nhiên