/6

Ta xuyên qua thời không luân hồi, vượt qua muôn sông nghìn núi, đi vào cạnh ngươi, trợ ngươi vượt mọi chông gai, một đường thành tiên......

Truyện ngẫu nhiên