/26
Có thể xuyên qua Chư Thiên Vạn Giới tô mực ý nghĩ rất đơn giản, chính mình không muốn làm cái gì cứu vớt thương sinh thánh mẫu, cũng không muốn làm cái gì diệt thế ma vương, tại hành tẩu tại Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, cứu vớt phía dưới chính mình đã từng trải qua tiếc nuối, thuận tiện đối với nhìn xem không vừa mắt sự tình quản quản.

Hy vọng tại chính mình đạp vào đỉnh phong thời điểm có mấy vị hồng nhan tương bồi, mà không phải đến chính mình ý niệm vũ trụ sinh, trong nháy mắt vạn vật diệt thời điểm vẫn là một lẻ loi một mình.

Thế là làm tô mực nhìn mình trong đào hoa nguyên trần cầu ân cùng Đông Phương Bạch ra tay đánh nhau, mà triệu lỵ dĩnh cùng y trăng non ở nơi đó đánh cược mở trang lúc không khỏi lệ rơi đầy mặt!    ( Tân thủ tài xế, thỉnh các vị lão tài xế ủng hộ nhiều hơn, có đề nghị có thể tại chỗ bình luận truyện phát biểu, lầu nhỏ cùng quân cùng nỗ lực )

Truyện ngẫu nhiên