/6
Tào niệm xuyên qua đến thời Tam quốc, trở thành một cái năm tuổi hùng hài tử!

Bắt đầu ngàn dặm nhận cha, may mắn đã thức tỉnh hùng hài tử hệ thống, chỉ cần không ngừng gây họa, liền có thể thu được ban thưởng!

Thật vất vả tìm được Tào lão bản, lại bị Lữ Bố bao hết sủi cảo!

“Còn chờ cái gì? Tổ chức đội cảm tử lao ra a!” Tào niệm vung cánh tay lên một cái!

“Dựa vào!

Ngươi cái hùng hài tử, lão tử mới là lão đại hảo không tốt!” Tào Tháo đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tổ tông rất im lặng!

Này liền đã kết thúc rồi à? Không!

Lúc này mới vừa mới bắt đầu!

Kế tiếp, toàn bộ Tam quốc họa phong triệt để thay đổi!

Kèm theo hùng hài tử lớn lên, toàn bộ thiên hạ cũng là Tào lão bản !......

Truyện ngẫu nhiên