/19

Thánh võ đại lục, võ giả độc tôn! Mà võ giả lại lấy luyện dược sư vi tôn! Không có luyện dược sư phụ trợ, võ giả không có khả năng trở thành cường giả!Y học viện học sinh diệp phi xuyên qua đến thánh võ đại lục, lại trong lúc vô ý dung hợp siêu cấp máy tính ngân hà hào, ngân hà hào, được xưng có thể tính toán hết thảy. Vì thế, một thế hệ vô địch luyện dược sư truyền kỳ như vậy bắt đầu! Tàn sát hàng tỉ ma thần muốn tới xin thuốc? Bắt ngươi Thần Khí vạn hồn tháp tới đổi! Quyền thế vô biên Thần giới Thánh Tử tới xin thuốc? Trước tiên ở bên ngoài chờ ba tháng! Khuynh tuyệt thiên hạ lăng tiêu nữ đế muốn tới xin thuốc? Cái kia gì, khụ khụ……!

Truyện ngẫu nhiên