/6
Hắn là đại lục thượng đẳng 4 cái song sinh Võ Hồn người sở hữu, cũng là Shrek thiên đoàn tối không thể thiếu trọng yếu người.

Xuyên qua Đấu La Đại Lục, vốn định bình thản qua hết đời này Tần Uy, lại ngoài ý muốn thức tỉnh cường đại Võ Hồn.( Quyển sách đơn nữ chính, nữ chính hậu kỳ xuất hiện.)ps1: Cuốn sách này tiền kỳ đi nhân vật chính đoàn, hậu kỳ đơn độc một chút.ps2: Quyển sách không có bất kỳ cái gì kim thủ chỉ, không tiện, không nát đuôi.

Truyện ngẫu nhiên