/9
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Thần hào từ đồ cổ giám bảo bắt đầu 】 trùng sinh Lý Thiên Minh về tới 2009 năm.

Không chỉ có như thế, hắn còn có vạn vật giám định hệ thống.

Lý Thiên Minh mục tiêu cuộc sống là cái gì? Lên làm CEO? Cưới bạch phú mỹ? Những thứ này đều quá tiểu nhi khoa!

Khi hắn thành lập tập đoàn khổng lồ phú khả địch quốc lúc; Làm thiên tài Mã Tư Khắc cũng đã trở thành trợ thủ của hắn lúc; Làm dưới cờ công ty nghiên cứu mặt trăng xe tại phía sau Mặt Trăng rong ruổi lúc; Lý Thiên...

Truyện ngẫu nhiên