/2

【 Nhân vật: Chân đi 】

【 Định vị: Nhân vật phản diện 】

【 Chủ yếu phần diễn: Bắt nam chính thanh mai trúc mã ỷ lại Mạn Mạn, đoạt nam chính vị hôn thê chuông nồng khinh, cùng nam chính cướp bí cảnh cơ duyên, cùng nam chính tranh Thánh Tử chi vị......】

Xuyên qua trở thành tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật phản diện.

Chân đi mười phần kính nghiệp mà trả lại như cũ kịch bản, thực hiện chức trách.

Đầu tiên, hắn bên đường bắt đi nam chính thanh mai trúc mã, muốn đồ đem hắn luyện vì lô đỉnh.

Đối phương tính tình trinh liệt, liều chết phản kháng......

Theo lý thuyết hẳn là dạng này mới đúng......

Cho nên nói ——

Vì cái gì này liền luyện thành a???

Đã nói xong chống cự đâu???

Người này như thế nào một bộ so ta còn bộ dáng hưởng thụ a???

Hơn nữa, trọng yếu nhất là ——

Ta rõ ràng đều không có vận chuyển công pháp a!!!

......

Các bạn đọc: 170760883~~( Đã đủ )

Mới nhóm: 633839065~~


Truyện ngẫu nhiên