/5
Nạp Lan Yên Nhiên: “Ta là Vân Lam Tông thiên chi kiêu nữ, ta tới Ô Thản Thành từ hôn.” A? Vị hôn phu ta như thế nào là Đấu Hoàng tu vi? Vậy ta còn muốn hủy hôn sao? Tiêu Viêm: “A!

Nạp Lan Yên Nhiên, ta mới là nhân vật chính!

Ta mới là vị hôn phu của ngươi!” Nạp Lan Yên Nhiên: “Tiêu Viêm? Không biết, vị hôn phu ta là Tiêu Viêm'!” Tiêu Huân Nhi: “Từ đâu tới người qua đường A, đừng đến giả mạo ta Tiêu Viêm'Ca ca!” Tiêu Viêm': “Cẩu tặc người qua đường Giáp, lăn!

Ca mới là nhân vật chính!”

Truyện ngẫu nhiên