/20

Ngô tiểu ngọc vào núi thu thập thảo dược trên đường, ngẫu nhiên gian đạt được tiên nhân truyền thừa, được đến một tòa đến từ Tiên giới thần kỳ trại chăn nuôi.Từ đây Ngô tiểu ngọc làm nổi lên nuôi dưỡng, loại nổi lên thảo dược, nho nhỏ nông phu mở ra bá đạo nông thôn tiên y chi lộ, đồng thời cũng làm tới rồi giàu nhất một vùng.Truyện ngẫu nhiên