/17
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Võ hiệp: Bắt đầu lĩnh ngộ Cửu Âm Chân Kinh 】 phương Tần xuyên qua , mang hệ thống cái chủng loại kia.

Đúng lúc gặp toàn bộ tin tức trò chơi giả tưởng thực tế 《 Thế giới thứ hai: Võ hiệp 》 tới gần tuyên bố.

Làm người khác còn chưa mở phục thời điểm, hắn đã đăng lục thế giới.

Làm người khác tại kinh diễm tại trò chơi chân thực lúc, hắn đã tìm kiếm khắp nơi võ công tuyệt học.

Làm người khác phản ứng lại bắt đầu học võ thời điểm, hắn đã một tay Cửu Âm một tay Cửu Dương ** Thiên hạ.

Truyện ngẫu nhiên