Người Tại Thiên Lao, Bắt Đầu Đánh Dấu Thần Tượng Trấn Ngục Công!

Thể loại
Trạng thái
Đang ra
Số Chương
547
Cập nhật

( Đánh giá: 7.7/10 từ 34 lượt )

Giới thiệu truyện

ztruyen.vn trang web đọc truyện Người Tại Thiên Lao, Bắt Đầu Đánh Dấu Thần Tượng Trấn Ngục Công! hay nhất và cập nhật mới nhất từ các nguồn truyện trên cộng đồng truyện đọc online. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

Chung Trường Sinh xuyên qua võ đạo Cửu Châu, trở thành Đại Chu thần triều Thiên Ngục bên trong một cái nho nhỏ ngục tốt.

Tại cái này trấn áp các loại tuyệt thế hung ma, yêu ma cự phách kinh khủng Thiên Ngục, Chung Trường Sinh một cái nho nhỏ ngục tốt chỉ có thể run lẩy bẩy.

May mà đã thức tỉnh nhân quả đánh dấu hệ thống, ngoại trừ tại địa điểm trọng yếu, còn có thể tại đám tù nhân trên thân đánh dấu, thu hoạch được các loại ban thưởng!

"Keng, tại Thiên Ngục đánh dấu thành công, thu hoạch được vô thượng công pháp « Thần Tượng Trấn Ngục Công », lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, ngưng 84,000 Thái Cổ thần tượng, trấn áp Địa Ngục chư ma, rống lạc Nhật Nguyệt tinh thần!"

"Keng, tại Chân Ma chưởng giáo trên thân đánh dấu thành công, thu hoạch được « Cửu Ngục Ma Đao Kinh », Cửu Ngục Ma Đao, tụ thế gian hết thảy sát khí, đao ra trảm tiên thần!"

"Keng, tại Hợp Hoan Thiên Tông thánh nữ trên thân đánh dấu thành công, thu hoạch được « Âm Dương Hợp Hoan Thiên Công », âm dương tương hợp, càn khôn viện trợ, tăng trưởng ngàn năm tu vi võ đạo. . ."

. . .

Đại Chu thần triều lịch ba vạn năm ngàn tám trăm năm, chư hầu phản loạn, yêu ma công phá hoàng đô, có tuyệt thế Yêu Ma Vương tập kích Thiên Ngục, muốn giải cứu trấn áp trong đó các yêu ma.

"Là ai! Dám can đảm ở Thiên Ngục làm loạn, nhiễu bản tọa thanh tịnh? !"

Thiên Ngục bên trong, đánh dấu mấy trăm năm Chung Trường Sinh mở mắt, một vòng tuyệt thế đao quang trảm phá nhân gian, đồng thời, một đầu đỉnh thiên lập địa, chân đạp vô biên luyện ngục Thái Cổ thần tượng hư ảnh hiển hiện, một cước giẫm chết Yêu Ma Vương!

Trên đời chấn động!
Danh Sách Chương (547)