/6

Từ Dragon Ball bắt đầu xuyên qua, lấy Dragon Ball là chủ thế giới, bắt đầu công lược chư thiên vạn giới.

Truyện ngẫu nhiên