/5

Khương Minh đã thức tỉnh bình thường nhân sinh hệ thống.

Chỉ muốn cẩu tại trên núi yên lặng tu luyện cầu trường sinh.

Không gây phiền toái, không vào hiểm đồ, một khi nhân quả dính vào người. . . !

Cũng không chút nào do dự trảm diệt hết thảy liên lụy.

Có thể hắn lại có một cái trùng sinh mà đến sư muội.

Một cái làm việc bá đạo, quét ngang hết thảy địch, muốn hảo hảo thủ hộ sư huynh sư muội.

Khương Minh nhìn xem muốn nghịch chặt cửu thiên tiểu sư muội, khóc không ra nước mắt.

Truyện ngẫu nhiên