/3
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Long châu chi chiến đấu có bảo rương 】 Trần Phàm, một cái ưa thích long châu trạch nam.

Khi tỉnh lại, hắn phát hiện xuyên qua đến thế giới Dragon Ball, mà lại trở thành bị trục xuất tiền sử người Saiyan.

Tại hắn trong lúc vô tình giết chết một con sâu nhỏ thời điểm, một tiếng dễ nghe thanh âm nhắc nhở, mở cho hắn khải một cái thế giới mới.

Đánh tiền sử Frozen Demon tộc cúi đầu xưng thần; Trở thành người Saiyan lịch sử ở trong trong truyền thuyết siêu Saiya!

Càng là...

Truyện ngẫu nhiên